Θεωρία & Πρακτική Άσκηση στο Wing Tzun Kids

Σε μια προσπάθεια να εξελίξουμε τον τρόπο της διδασκαλίας μας στους μαθητές των προσχολικών, σχολικών και εφηβικών τμημάτων, εμπλουτίζουμε το θεωρητικό μας υπόβαθρο και παρέχουμε γνώσεις και εξειδικευμένη πρακτική άσκηση σε αυτούς τους μαθητές, σε τομείς όπως:

  • Η σχέση του παιδιού με το παιχνίδι: εισαγάγουμε την έννοια του παιχνιδιού, των κανόνων, της συνεργασίας, των ορίων, του σεβασμού.
  • Παιδί & ομαδικό παιχνίδι.
  • Γυμναστική παιδιών προσχολικής ηλικίας.
  • Κίνηση & παιχνίδι: εξέλιξη της κίνησης μέσα από το παιχνίδι.
  • Παιχνίδι & διαχείριση θυμού: τρόποι που το παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να διαχειριστούν το θυμό τους.
  • Παιχνίδι & αυτοεκτίμηση-αυτοπεποίθηση: τρόποι που το παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των παιδιών.